Billeder fra vores farvand

 

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling og fødselsdag i Lyngby Roklub

Lyngby Roklubs fødselsdag vil i år blive slået sammen med en forsinket generalforsamling.
Det afholdes torsdag den 1. juli kl 18:00 ved Lyngby Roklub. Vi starter med generalforsamlingen og diverse taler. Bagefter vil der blive tændt op i grillen, hvorpå man kan stege sit eget medbragte kød. Hertil vil klubben servere salat og tilbehør.
Tilmelding til spisning kan ske til dolfes.larsen@yahoo.com og/eller mobil 5123 0006 senest den 28. juni.
På grund af Corona bedes alle medbringe corona pas/negativ test.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Klubsang

2) Valg af dirigent og sekretæ

3) Bestyrelsens beretning

4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget

5) Indkomne forslag

6) Fastsættelse af kontingent for 2021/2022

7) Valg til bestyrelsen.

De ulige år vælges:

Næstformand Louise Wissing modtager genvalg.

Kasserer John Knudsen modtager genvalg.

Kaproningschef Peter Holmquist modtager genvalg

Motionsrochef Asger Lenzing modtager ikke genvalg

Ungdomsleder Emil Knudsen modtager genvalg

8) Valg af to revisorer

9) Eventuelt


Nye retningslinjer

Kære alle
 
Så er der endnu en gang nye retningslinjer fra kommunen gældende fra dags dato (8. juni).
Omklædningsrum må benyttes som normalt af alle over 18 år med coronapas og børn/unge under 18 uden coronapas.
Indendørs træning er ligeledes tilladt for alle over 18 med coronapas. For børn/unge under 18 uden coronapas.
 
Lone Peick er ansvarlig for tjek af coronapas på Maofred.
Brenda Percy Smith er ansvarlig for Motion+.
Asger Lenzing er ansvarlig for inriggerroning mandag og onsdag aften.
Derudover vil bestyrelsen lave stikprøvekontrol på andre tidspunkter.
 
Indendørsaktiviteter har et forsamlingsloft på 50.
Udendørsaktiviteter har et forsamlingsloft på 100.
 
Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Coronastatus

Kære alle
 
Bestyrelsen har fået nye coronaretningslinjer fra kommunen.
Omklædningsrummene må igen benyttes som normalt. Dvs. omklædning og bad er igen tilladt.
 
Alle aktiviteter (træning, fællesspisning osv.) er tilladt for alle aldersgrupper UDENDØRS med  et forsamlingsloft på 75 personer.
 
Retningslinjerne giver mulighed for indendørstræning med coronapas, men da bestyrelsen hverken kan eller vil tjekke coronapas, er indendørstræning KUN tilladt for børn/unge UNDER 18 år og deres trænere.
Alle OVER 18, der ønsker at ro ergometer eller styrketræne, skal gøre det UDENFOR.
 
INGEN sociale aktiviteter (fællesspisning mm.) indenfor.
 
Mvh. Bestyrelsen