Billeder fra vores farvand

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Lyngby Roklub

Generalforsamling i Lyngby Roklub onsdag den 8. februar 2017 kl. 18.00

Dagsorden

Klubsang

Valg af dirigent og sekretær

Bestyrelsens beretning

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent for 2017/2018

Bestyrelsen foreslår en stigning af standardsatsen på 50 kr. pr. halvår

Valg til bestyrelsen (De ulige år vælges): 

Næstformand: Louise Wissing modtager genvalg. 

Kasserer: John Knudsen modtager genvalg. 

Kaproningschef: Andreas Wiig Rambøl modtager genvalg. 

Motionschef: Bestyrelsen indstiller Asger Lenzing 

Ungdomsleder: Bestyrelsen indstiller Emil Knudsen

Valg af to revisorer

Eventuelt

Spisning
Efter generalforsamlingen vil der ligesom tidligere år være mulighed for spisning. Prisen er 60 kr. Tilmelding kan ske på opslag i klubben eller til dolfes.larsen@yahoo.com og eller mobil 5123 0006 senest den 1. februar.


Bestyrelsens Beretning

Bestyrelsens beretning kan nu findes under "Om LR->Fil System->Historie->Beretninger"